Activiteiten

Jaarvergadering (Algemene Leden Vergadering)

Datum 11mei.2017
Locatie Plein 13
Jaarvergadering (Algemene Leden Vergadering)
Op donderdag 11 mei wordt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
 
Wij hopen u te mogen begroeten om 20.00 uur in de zaal bij Plein 13. De agenda voor de vergadering:
 
Agenda algemene ledenvergadering ’t Rechte Eind
datum: 11 mei 2017 aanvang 20.00 uur
Locatie: Plein 13
 
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken of mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering van 17 mei 2016
 4. Algemeen jaarverslag 2016
 5. Financieel jaarverslag 2016
  1. Verslag van de kascommissie/decharge
  2. Benoeming kascommissie 2017
  3. Begroting 2017 en contributie 2017-2018
 6. Verkiezing bestuursleden
  1. tussentijds/regulier aftredend: geen
  2. verkiezing nieuwe bestuursleden:
   - bij het opstellen van de agenda nog geen kandidaten aangemeld
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
 
Pauze
 
Aansluitend gezellig samenzijn met diverse activiteiten

 
Na afloop van deze vergadering is er de mogelijkheid om te sjoelen of te kaarten. Er zijn leuke prijzen bij te winnen.
 
Er zijn geen aftredende bestuursleden, maar mochten er nog nieuwe kandidaten zijn die zich willen aanmelden voor een bestuursfunctie, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij één van de bestuursleden.
 
Voor vragen of af- aanmeldingen;
Bart Keetels tel: 707022,  e-mail: bart-keetels@home.nl

 

Contact

Buurtvereniging 't Rechte Eind
Grotestraat, Drunen
 
Terug naar boven